Navigace

 • Oznámení informací k volbě školské rady.

  Vážení rodiče,

  podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem školské rady při základních školách v Písku zveřejňuji informace týkající se volby školské rady naší školy.

  1. Školská rada má 9 členů. Tři zvolí zákonní zástupci žáků, tři pedagogičtí pracovníci a tři jmenuje zřizovatel (Město Písek).

  2. Volby proběhnou tajným hlasováním v úterý 7. 1. 2020 od 14.00 do 17.00 v kanceláři zástupců ředitele školy.

  3. Zákonní zástupci a pedagogičtí pracovníci mají možnost navrhnout svoje kandidáty v kanceláři školy do pátku 13. 12. 2019 do 13:00 hodin.

  4. Listiny kandidátů budou zveřejněny v pátek 20. 12. 2019 na obou vchodech do základní školy a na webových stránkách školy.

   

  V Písku, dne 6. 11. 2019.

  Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

 • Obnovme písecké lesy!

  Vážení rodiče,

                  Lesy města Písku dlouhodobě naší škole pomáhají a vycházejí nám vstříc. Kůrovcová kalamita napáchala v našich lesích velké škody. Pro jejich další obnovu probíhá akce "Obnovme písecké lesy!", která je určena pro zájemce z řad veřejnosti. Považujeme za dobré zapojit také naši školu a oplatit Lesům města Písku jejich podporu. Žáci tříd 9. A a 9. B se tento pátek, 8. 11., zúčastní sázení stromků u hájenky "Kopaniny" (Albrechtice nad Vltavou). Dopravu zajišťuje škola, odjezd je ráno v 8:00 od základní školy a příjezd cca. ve 13:00 tamtéž, poté mohou jít žáci na oběd do školní jídelny. Vzhledem k počasí je nezbytné mít vhodné pracovní oblečení a obuv, svačinu a dostatek pití. Pracovní nářadí a rukavice zajistí Lesy m. Písku. V případě nepříznivého počasí bude akce odvolána a žáci zůstanou ve škole.

  Děkuji za spolupráci – Jan Adámek, ředitel školy

 • Stávka pedagogických zaměstnanců

  Vážení rodiče,

  oznamuji Vám, že ve středu 6.11.2019 budou z důvodu stávky pedagogických zaměstnanců uzavřena tato pracoviště školy:

  - základní škola

  - školní družina

  - školní jídelna základní školy (obědy budou odhlášeny automaticky)

   

                                                                                                         Mgr.Jan Adámek, ředitel školy

 • Svatomartinský lampionový průvod

   

   

  Školní družina při ZŠ Jana Husa Vás zve na 

  SVATOMARTINSKÝ  LAMPIONOVÝ  PRŮVOD 

  Kdy: 11. 11. 2019

  Sraz: Park na Husově náměstí v 17:00 hodin 

  S sebou: lampion, dobrou náladu  

  Účast dětí v průvodu je možná pouze v doprovodu rodičů! 

  Škola ani školní družina za děti nenese zodpovědnost. 

  V případě špatného počasí bude akce přeložena.   

   

 • Shromáždění zákonných zástupců k volbě nové školské rady

  Vážení rodiče,

  podle § 167 zákona č.561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a v souladu s Volebním řádem školské rady při základních školách v Písku svolávám shromáždění zákonných zástupců k volbě nové školské rady Základní školy Jana Husa a Mateřské školy Písek, Husovo nám.725 na úterý 5. 11. 2019 od 15:30 hodin. Toto shromáždění proběhne při příležitosti třídních schůzek.

   

  V Písku, dne 22. 10. 2019.

  Mgr. Jan Adámek, ředitel školy

 • Nabídka volných pracovních míst

  Naše škola hledá vhodné uchazeče na obsazení pracovních pozic:

  Učitel(-ka) hudební výchovy pro 2. stupeň

  Učitel(-ka) anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ od 1.2. 2020 s úvazkem 0,545

  Školní asistent od 1.2. 2020 s úvazkem 0,5

  Učitel(-ka) anglického jazyka pro 1. stupeň ZŠ od září 2020

  Předpokladem je dosažení požadované kvalifikace. Žádosti o zaměstnání a strukturovaný životopis je možno zaslat poštou nebo elektronicky na emailovou adresu info@zsjanahusa.cz

 • Pěšky do školy.

  Děkujeme každému, kdo se zapojil do této akce. I když provoz v Zeyerově ulici byl jako vždy velký, počet aut přivážejících naše žáky se hodně snížil. Pokud to bude možné, snažte se dál myšlenku Pěšky do školy podporovat.

  Mgr. Jan Adámek, ředitel školy               

 • ŠD

  Kroužky při školní družině budou začínat v týdnu od 9.9.2019.

  O přijetí či nepřijetí do kroužků budete informováni první týden v září.

  Kroužek Zpíváme pro radost nebude otevřen.

   

 • Od školního roku 2019/20 nebude fungovat mimoškolní volnočasový klub Koník!

 • Pronájem prostor

  Kontaktní osobou je pan školník Pavel Sedlák - tel. 602 786 848

 • Aktualizace údajů

  Data z programu aSc Rozvrhy byla aktualizována

Novinky

Kontakt

 • Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám.725
  Husovo nám. 725
  39701 Písek
 • 382 214 883

Fotogalerie